Sophantering

Kommunens krav på källsortering ställer stora krav på oss att följa de regler som finns. Det åligger samtliga att sköta soprummet enligt de föreskrifter som gäller. Håll snyggt!

  • Soprummet finns på Plan 0 vid garageporten.
  • I soprummet finns märkta kärl för olika avfallsprodukter.
  • Paketera soporna väl innan de slängs i respektive sopkärl. 
  • Allt övrigt avfall skall transporteras av den enskilde till kommunens avfallsstation. 
  • Hushållssopor får absolut inte ställas i trapphus eller loftgångar
  • Påsar för matavfall finns att hämta i receptionen i en vit byrålåda