Ventilation

  • Filter över köksfläkt skall regelmässigt rengöras för att husets totala ventilationssystem skall fungera som avsett.
  • Utsugsfläkt får inte installeras. Dessa förstör funktionen för husets fläktsystem.
  • Sovrumsfönstren måste alltid vara stängda (Räddningstjänstens beslut). 
  • Ventilationen över fönstren är öppningsbar.