Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning. Våra regler för andrahandsuthyrning är följande; Uthyrning över 1 månad ska anmälas till styrelsen genom en framtagen blankett som ligger på vår hemsida, under rubriken Nyheter. Max uthyrning är 1 år. Uthyrning genom bokningsbolag är inte tillåtet. Lägenhetsinnehavaren är alltid ansvarig för att informera om de regler som finns i vår BRF samt att hyresgästen sköter sig. Vid stor oaktsamhet från hyresgästen har styrelsen alltid rätt att avsluta uthyrningen.

Blanketten ligger som en Pdf under rubriken Nyheter