Arriba sköter vår fastighet från 1 januari 2024

Hej alla medlemmar och god fortsättning!

Som vi tidigare meddelat så byter vi förvaltare från och med den 2 januari. Syftet med bytet är både ekonomiskt kvalitetsmässigt. Ny förvaltare är ARRIBA, och ni finner information om företaget, kontaktuppgifter m.m. här

Nytt är också att vi nu har en fast tid varje vecka som förvaltaren är på plats, tisdag förmiddag.

Har ni frågor så tveka inte att kontakta styrelsen eller Peter Ljunggren, ansvarig på ARRIBA. Hans kontaktuppgifter finner ni i det bifogade materialet.

Vad gäller den ekonomiska förvaltningen så sker inga förändringar. Där har vi valt att fortsätta samarbetet med Riksbyggen, med Malin Olsson som kontaktperson.

Styrelsen önskar alla ett riktigt gott Nytt År!

Stambyte – Informationsmaterial

(klicka på rubriken för att se bilagorna)

Visby den 22 september 2023

Hej alla medlemmar.

Här kommer det utlovade infomaterialet inför kommande extra stämma.

Badrummet

Det utrymme där den nuvarande toalettstolen står (i majoriteten av lägenheterna) kommer att förberedas för tvättmaskin/tvättpelare. Vill man inte ha tvättmaskin kan utrymmet användas som förvaring med olika typer av skåp/hyllor/bänkskiva, dock på egen bekostnad.

Duschväggen närmast toastolen kan vikas in helt.

Ovanför handfat / toalett finns ett hyllplan.

Möjligheter kommer att finnas för alla att sitta ner med kakelleverantör och välja andra färger/storlekar, mot en tilläggsavgift beroende på val. Leverantören kan på dator visa hur det kommer att se ut. Även andra produkter i badrummet kan bytas ut mot en kostnad.

Ett utdrag ur de administrativa föreskrifterna (AF) som kommer att gälla bifogas också.

Ekonomi

Det är omöjligt att idag säga exakt vad detta stambyte kommer kosta, och hur det påverkar våra avgifter.

Ett tänkt scenario skulle dock kunna se ut som följer.

Totalkostnad: 45 miljoner kronor.

Finansiering: 10 miljoner kontant, (finns i kassan) lån 35 miljoner på 50 år.

Inget lån behövs förrän hösten 2024 (om vi kommer igång efter kommande jul)

Lånet tas ”portionsvis” efter behov, 10 miljoner hösten 2024, 10 miljoner januari 2025, 10 miljoner eftersommaren 2025 o.s.v.

Amortering: 1% vilket innebär att vi på 50 år amorterar av halva lånet.

Med en genomsnittsränta på 3,5% skulle avgiften behöva höjas med 1.250 kronor per månad.

Brandskydd

Under projekteringsarbetet för stambyte, upptäcktes en brist i brandskyddet i huset. Detta kommer att åtgärdas som en del av stambytesgenomförandet.

Röstning

För att kunna genomföra detta stambyte krävs 2/3 majoritet på stämman.

Vem är röstberättigad?

Lägenhet med flera ägare och andelslägenheterna – 1 röst per lägenhet. Ni får prata ihop er och välja vem som ska rösta.

Medlem med flera lägenheter – har enligt nya lagen bara en röst.

Fullmakt – en medlem eller fullmaktstagare kan bara företräda en annan medlem. Se våra stadgar för mer detaljer.

Delta i stämman digitalt

Inbjudan till det digitala mötet (både informationsmötet och den extra stämman) skickas ut separat

Till sist….

Detta är en synnerligen viktig fråga som berör oss alla. Styrelsen vädjar till alla medlemmar att utnyttja möjligheten att påverka fastighetens framtid. Nu handlar det inte om vad fastigheten kan göra för dig, utan vad Du kan göra för fastigheten.

Hälsningar / Styrelsen

https://brfsnack.se/wp-content/uploads/2023/09/A-46-4-01.pdf

https://brfsnack.se/wp-content/uploads/2023/09/A-46-4-02.pdf

https://brfsnack.se/wp-content/uploads/2023/09/Utdrag-ur-AF-del-vid-stambyte-Brf-Snack.pdf

Telia – Smarta Hemmet upphör! – Ny info 1 Sep -23!

Uppdatering!

Datek i Norge har ett erbjudande för att köra vidare med Smarta Hemmet.
Se mera på https://evasmart.no/telia
Kostnad 490 NOK / år.

Smarta Hemmet från Telia

Telia har i veckan meddelat oss att man stänger ner tjänsten Smarta Hemmet, som vi har i vårt hus, från den 1 september i år.

Vi ser på eventuella alternativ men då mindre än 20% i huset har använt tjänsten någorlunda aktivt, så är kanske inte behovet av ersättningstjänst stort. I stället får vi en minskad kostnad för vår förening.

Brev från Telia:

Nu upphör tjänsten Smart Family

Hej! För att säkra att vårt utbud är så relevant som möjligt för våra kunder ser vi hela tiden över våra tjänster och produkter.

Över tid innebär det att vi genomför olika typer av förändringar av vårt innehåll. Nu har vi beslutat om att inte längre erbjuda Telia Smart Family, en app där du har kunnat kopplat upp familjen och vissa prylar i hemmet.

Det innebär att appen och dess funktioner slutar att fungera den 1 september 2023. Den tas även bort från App Store och Google Play samma datum. Vad händer med din utrustning som du fått av din fastighetsägare/förening?

Rök- och vattensensorer kommer fortsätta fungera genom att larma med ljud vid rökutveckling och vattenläckage. Dock kommer möjligheten att kunna se informationen i Smart Family-appen inte längre vara möjlig efter 1 september. Sensorerna kan användas tillsammans med andra gateways som finns på marknaden.

Gatewayen kommer sluta fungera och vi rekommenderar att den återvinns som elektronikavfall på närmaste returstation eller lämnar in den i en Teliabutik. Läs mer på telia.se/smart-family-stangs-ner där du alltid hittar den senaste informationen och hanteringen av fler uppkopplade prylar.

Vänliga hälsningar Telia

Trevlig sommar!