Renovering

Renoveringsarbeten i lägenheterna

 

Styrelsen rekommenderar att ni avvaktar med att renovera badrummen under hösten 2020. Vi planerar att anlita en konsult som går igenom huset  avseende ev. stambyte och byte av vattenledningar samt vad det får för konsekvenser i lägenheterna.

 Ytterligare information kommer när vi vet mer.

Brf Snäck kräver att medlemmar som skall genomföra större reparationer/renoveringar före arbetet kontaktar fastighetsskötaren eller styrelsen för att garantera att inga felaktiga arbeten utförs. 

Ladda ner blankett för vägledning; se bilaga längst ner på sidan.

Anmälan om behöriga entreprenörer skall fyllas i och lämnas till styrelsen för godkännande.

Rörarbeten skall utföras fackmässigt av godkänd rörentreprenör.   
Elarbeten skall utföras fackmässigt av godkänd EL entreprenör Snickeriarbeten skall utföras fackmässigt av godkänd entreprenör.

Instruktioner inför ombyggnad av badrum

Ett rörschakt går mellan badrumsväggen mot köket samt över badrumschaktet, som är en egen brandcell. Brandcellens väggar och tak består av dubbla gipsskivor (EI60).  Tas gipsskivor bort in till rörschakt skall dessa återställas med dubbla gipsskivor (EI60) och brandtätningar i genomföringar.  Det får inte tillföras något brännbart material i rörschakt. Rör och ventilation får inte ändras ellerflyttas inuti rörschakt.

Håltagning i badrumstaket ska utföras av godkänd fackman eftersom det ligger ett rörschakt brandcell (EI60)

 Golvbrunnen bör bytas.

Inga armeringsjärn får kapas i golvet, för valvet är en självbärande konstruktion. Kapas armeringsjärnen så försvagas konstruktionen, stor risk för sättningar i valvet.

Snickeriarbeten skall utföras fackmässigt av godkänd entreprenör.

Badrums beklädnad, tätskikt, klinkers, kakel eller plastmatta skall utföras fackmässigt av godkänd entreprenör som är knuten till GVKs branschregler Behörig Våtrum eller likställd.

Instruktioner för ombyggnad av kök

Ett rörschakt går mellan köksinredningsväggen mot badrumsväggen, det är en egen brandcell. Brandcellens väggar består av dubbla gipsskivor (EI60). Tas gipsskivor bort in till rörschakt skall dessa återställas med dubbla gipsskivor (EI60) och brandtätningar i genomföringar. Det får inte tillföras något brännbart material i rörschakt.  Rör och ventilation får inte ändras eller flyttas inuti rörschakt.

Inga armeringsjärn får kapas i golvet, för valvet är en självbärande konstruktion. Kapas armeringsjärnen så försvagas konstruktionen, stor risk för sättningar i valvet.

Diskmaskinsbalja skall sättas under diskmaskin och kyl, frys.

Renoveringsblankett