Styrelsen

 
Ordförande

Frederick Scholander
Vallmovägen 13
194 68  Upplands Väsby

 

Vice Ordförande  

Åsa Olofsson
Nybodagatan 4
126 32  Hägersten

 
 
 
Ledamot

Gunnar Svalstedt
Snäckgärdsvägen 56
621 41  Visby

Ledamot

Peter Westberg
Tessingatan 110
461 41  Trollhättan

Ledamot

Monica Hedberg
Östra Ågatan 35 B
753 22  UPPSALA

Suppleant

Pia Åkerman
Snäckgärdsvägen 56
621 41  Visby

Valberedning

Marianne Paulsson
Bergsundsstrand 13
117 38  Stockholm

brita.marianne.paulsson@gmail.com

Valberedning

Frederikke Mogensen
Snäckgärdsvägen 56
621 41  Visby

Frederikke2017@icloud.com

Intern revisor

Johan Ekman
Linnéagatan 23
856 43  Sundsvall