Tvättstuga

Föreningens gemensamma tvättstuga finns i garageplanet.

  • Tvättning är endast tillåten mellan 07.00 – 22.00
  • Strömmen till tvättmaskinerna är avstängd mellan 22.15 – 07.00
  • Sedan våren 2020 är det avgiftsfritt att tvätta i bägge maskinerna
  • Bokning sker via en bokningstavla i tvättstugan 
  • Bokning sker med nyckellås. Lösa lappar gäller ej som bokning.
  • Tvättstugan kan vara en plats där risk för osämja kan uppstå varför styrelsen uppmanar alla att lämna tvättstugan så som du själv vill se den när du skall tvätta.