Passage och bokningssystem färdigt

Som ni kanske redan märkt kan ni nu använda era passerbrickor i stället för plastkort till de gemensamma dörrarna i byggnaden. Befintliga koder kommer att fungera ett tag till i huvudentrén och entrén till trapphuset på plan 6.
Manualer med instruktioner, regler och inloggningsinfo har delats ut  respektive lägenhets postfack.

Det nya bokningssystemet är driftsatt men börjar ej gälla förrän 1 januari 2022, och därmed ska bokningar till och med 31 december 2021 bokas/hanteras på nuvarande sätt. Bokningar från och med 1 januari 2022 görs i det nya systemet via bokningsskärmen på plan 1 eller online. Passa på att under denna tid testa funktionen så att ni vet hur det fungerar innan det blir aktivt. Länk till användarinstruktion för bokningen.

Låscylindern till tvättstugan kommer att stiftas om, och ni kommer då inte kunna öppna dessa dörrar med era lägenhetsnycklar längre. Detta för att garantera att enbart de som bokat har tillträde till respektive bokningsobjekt.

För de som ännu använder sig av plastkorten till sina lägenheter kan det vara bra att på sikt ersätta dessa mot mekaniska nycklar, då plastkorten inom på sikt kommer att försvinna. Den generella tanken är att en passagebricka och nyckel hör ihop och därmed ska täcka tillträdet i byggnaden.

Porttelefoni är nu installerat.
Namn och telefonnummer för detta är inlagt enligt vad som står i medlemslistan på brfsnack.se. Är dessa uppgifter inte korrekta, meddela styrelsen på info@brfsnack.se, så ändrar vi. Fastnummer utanför 0498 är inte inlagda.