Medlemsbrev Maj 2023

2023-05-04

Hej alla grannar / medlemmar!

Efter en kylig Valborg hoppas vi nu på sol & värme så att Gotland kan blomma ut på riktigt.

Här kommer lite uppdateringar på vad som händer och är på gång i föreningen.

Årsstämma

Den 24 april hade vi årets stämma, denna gång med 47 röstberättigade medlemmar närvarande fysiskt och digitalt.

Stämman beslutade följa valberedningens och styrelsens rekommendationer med ett undantag. Förslaget om nya stadgar bordlades och styrelsen fick uppdraget att omarbeta punkten som handlar om extra avgift vid andrahandsuthyrning.

Vi tackar Lars-Olof Lauren som avgick som suppleant, och välkomnar Karl Lindell som ny suppleant.

Hela stämmoprotokollet finns inom kort på vår hemsida, brfsnack.se. Har ni glömt lösenordet så är det horisont .

Efter stämman kunde styrelsen informera om dagsläget som ser ut som följer:

Stambyte

Tidsplanen ser i dagsläget ut så här. Innan sommaren skall styrelsen ha fått in ett antal anbud från intresserade entreprenörer. En utvärdering kommer att göras, och planen är sedan att efter sommaren kalla till en extra stämma där slutgiltigt beslut skall fattas av medlemmarna. Inför den stämman kommer samtliga medlemmar att ha fått all information om både kostnader och praktiska frågor.

Brandsäkerhet

Den 2 maj påbörjades arbetet med att återställa våra system för brandsäkerhet. Rökluckor, rökdetektorer, fläktar, utrymningsvägar och larm m.m. kommer att uppdateras. Det är styrelsens förhoppning att allt skall vara helt återställt före midsommar.

Fasaden

Styrelsen har nu påbörjat en upphandling av en fasadrenovering. Detta kommer att ta lite tid då det finns olika tänkbara lösningar, och det är styrelsens ambition att det med renoveringen skall följa en 10-årig garanti på arbetet.

Läckande balkonger

Även här väntar styrelsen på en offert för de drygt 10 balkonger som drabbats av läckage. Balkongernas konstruktion, och den tidigare renoveringen 2010/11 ger oss extra stora utmaningar.

Förråden på plan 1

Inom en vecka eller så kommer arbetet med att återställa de fukt & mögelskadade förråden på plan 1 att påbörjas. De uppkomna skadorna (och mögeldoften) beror dessvärre på tidigare byggfusk.

Våra stammar

Vi vill påminna alla om vikten av att SPOLA MYCKET OCH OFTA för att undvika kostsamma stopp och översvämningar. En extra uppmaning till er som hyr ut – glöm inte informera era hyresgäster!

Samfälligheten

Det nya poolrummet som togs i bruk förra sommaren drabbades i julas av en total översvämning, hela rummet vattenfylldes i princip. Nu pågår en kamp mot klockan att återställa all elektronik innan det är dags att öppna för säsongen. Stora poolen och barnpoolen har planerat öppningsdatum 16 juni. Den mindre poolen berörs inte av detta utan ska öppna 18 maj.

Avslutningsvis…

Styrelsen vill önska alla en riktigt skön vår! Värmen lär vara på väg …. 😊

Hälsningar/Styrelsen