Grind till samfälligheten

Under nästa vecka (v 21) kommer den nya grinden till samfälligheten att tas i bruk. Grinden är placerad bredvid tennisbanorna och blir försedd med ett elektroniskt lås som kan öppnas med en tagg.

Medlem som vill ha tillträde till denna grind mailar styrelsen (info@brfsnack.se) och anger även aktuellt telefonnummer.

Styrelsen beställer en tagg av Gettab, som sedan kontaktar medlemmen när den kan avhämtas. Priset, ca 150:-, betalas till Gettab vid hämtning.

Hälsningar / Styrelsen