Styrelsen

 

Ordförande
Torbjörn Rosdahl
Sidensvansvägen  9 19255 Sollentuna                                         torbjorn.rosdahl@hotmail.com

Tel 0498-243330

Ledamot

Jonatan Miletic
Snäckgärdsvägen 56
621 41 Visby
 

Kassör
Karin Larsson
Snäckgärdsv. 56
621 41 VISBY
E-post: karinlarsson24@hotmail.com
Tel. 070-840 11 71
Sekreterare
Maria McBeath   

Regnstigen

169 60 Solna                                                               

Ledamot
Monika Bengtsson
Snäckgärdsvägen 56
621 41 Visby
Ledamot
Torbjörn Hagelin
Sveavägen 75
113 50  STOCKHOLM
Suppleant
Ingmari Kramberg
Snäckgärdsvägen 56
621 41 Visby
 
Valberedning:
Emma Pettersson