Årsstämma

Valberedningen här!
Det är snart dags för årsstämma och vi ser gärna att Du ställer upp som förtroendevald i föreningen.

Om du känner någon annan i föreningen som du tror skulle vara en tillgång i styrelsearbetet, ge oss namnet! Vi i valberedningen kommer att kontakta personen för att närmare undersöka hans/hennes intresse.

En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas (dvs delägarnas) engagemang för att kunna fungera.

Vi är alla medlemmar i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed lägenheterna. Du är alltså själv med och äger huset du bor i, dvs lägenheterna, de gemensamma utrymmena och utemiljön.

Vi bestämmer tillsammans hur ekonomi och underhåll ska skötas och hur de gemensamma utrymmena ska användas.

Föreningens ekonomi är beroende av det arbete som medlemmarna på olika sätt lägger ner för att uppnå den bästa och mest ekonomiska miljön. Det gäller bland annat att kompetensen i föreningen utnyttjas på bästa sätt.

Det handlar även om Din ekonomi så ju större engagemang vi visar i föreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen, trivseln och förutsättningarna för en ekonomiskt välmående förening.

Vi hoppas därför att Du är intresserad av att ställa upp som förtroendevald och träffa valberedningen på det sätt som passar. Vi kan söka upp dig eller så ”ses” vi digitalt i ett webbmöte eller via ett samtal över telefon.

Vi ser framemot att höra ifrån dig!

Valberedningen i Brf Snäck
Emma Pettersson, lgh 109 och Titti Norlin lgh 207
Kontaktuppgifter:
Emma Pettersson Titti Norlin
07-3 366 77 76
titti1@telia.com